top of page

STROKOVNI SEMINAR: ČUJEČNOST IN SPROSTITEV V DELOVNEM OKOLJU

 

Čas izvedbe: 2 uri

Zaradi prevelikih stresnih situacij in številnih tenzij postane delovno okolje prostor napetosti in ujetosti. Občutek nesvobode, prevelikih pritiskov in številnih nesoglasij je možno transformirati s preprostimi tehnikami in prakso čuječnosti, ki nam omogoča večje osredotočenost in zaznavanje sebe in kolektiva.
Čuječnost (ang. mindfulness) je način zavedanja svojega doživljanja, ki ga spremlja odnos sprejemanja, odprtosti in radovednosti. Ko smo čuječi, je naša pozornost usmerjena na sedanji trenutek.
Zavedamo se svojih misli, čustev, telesnih občutkov in namer ter zunanjega dogajanja, brez da bi JIH poskušali spreminjati.

Zavedanje čuječnosti nikakor ne pomeni zgolj pozornosti do sebe, temveč gre za vzpostavljanje pogojev za drugačno tvorjenje vezi skupnosti. Čuječnost na delovnem mestu povezuje skupno sodelovanje in zmanjšuje običajno analitično presojanje. Ponuja dovolj ODPRT PROSTOR, kjer se vzpostavi prostor kreacije in večje storilnosti. Z razvijanjem človekovega zavedanja se krepi dostop do notranjih virov moči, sočutja in kreativnih načinov reševanja izzivov.
Čuječnost in sprostitev na delovnem mestu vnašata v službeno okolje skladno povezanost zdravja in miru. Izboljša se samozavedanje, odnosi in vzpostavi se večja kolektivna povezanost.

OPIS

STRoKOVNI SEMINAR ZAJEMA

 • nabor tehnik in metod, s katerimi razvijamo čuječe zavedanje

 • sprostitvene meditativne tehnike

 • zvočna terapija

 • terapevtski pristopi in izbor vaj iz gestalt terapije

IZVEDBA

Za razvijanje čuječnosti obstaja mnogo različnih vaj, ki jih lahko izvajamo sede, leže, stoje ali v hoji. Vaje so oblikovane za razvoj čuječnosti posameznika in vzpostavljanje skupnega podpornega okolja. Potekajo ob zvočni spremljavi šamanskega bobna, tibetanskih posod in v tišini. S pomočjo meditacijskih tehnik se naše telo sprosti, kar povzroči boljše počutje, višjo vibracijo in večjo ozaveščenost.

Kaj boste s strokovnim seminarjem pridobili?

 • Posameznik spoznava in se nauči preusmerjati pozornost na bistvo.

 • Obvladovanje miselnih procesov od njihovega nastajanja in izginjanja.

 • Preseganje avtomatizma.

 • Izboljša posameznikovega dojemanje dogodkov.

 • Boljše soočanje z izzivi in spoprijemanje z njimi.

 • Boljše počutje in večja storilnostna naravnanost.

 • Globje samozavedanje in kolektivna povezanost.

 • Večja motiviranost za delo.

 • Večja storilnost in učinkovitost.

 • Med meditacijo se naše telo umiri.

 • Zmanjša se hitrost dihanja in porabe kisika v krvi.

 • Zniža se količina mlečne kisline v krvi, saj se ta med stresom v telesu poveča.

 • Večja kolektivna povezanost - skupinska meditacija ima večjo moč: skupina, ki meditira ima visoke ravni zavesti in visoke vibracije.

 • Dvigniti se na višjo raven zavesti, da se dvigne raven ozaveščenosti.

 • Samozavedanje.

 • Izboljšanje koncentracije.

 • Kreiranje skupnega odprtega prostora za boljšo delovno atmosfero.

 • Spoštovanje.

 • Večja stopnja dialoga komunikacije in sočutja.

 • Medsebojno razumevanje.

 • Pozitiven učinek na zmanjševanje stresa na delovnem mestu.                                                                                                                 Izvajalki: Vesna Kukič Knez – Amai in  Mojca Kasjak

UČINKI

TEAM BUILDING
ANTISTRESNA KOMUNIKACIJA
RAVNOVESJE
TELESA
bottom of page