top of page

p.  a. k.  t.

- Poslovna Art Kreativna Terapija zajema 4 izvedbene oblike, ki se med seboj

  razlikujejo v dolžini in načinu izvedbe:

ANTISTRESNA KOMUNIKACIJA

protistresna izkustvena delavnica

TEAM BUILDING

nova oblika skupinskega povezovanja -

Utelešena izkušnja: doživetje s pomočjo

gibanja, ustvarjalnosti in zabave

RAVNOVESJE TELESA

Vadba na delovnem mestu (poteka preko zooma) Kako transformirati sedeče telo v pretočno telo?       

STROKOVNI SEMINAR: ČUJEČNOST IN

SPROSTITEV V

DELOVNEM OKOLJU

bottom of page