top of page

ANTISTRESNA KOMUNIKACIJA

Preobremenjeni? Izgorelost pride postopoma, zruši pa človeka v trenutku. Stresne zadeve so velikokrat posledica, ker človek ni v stiku s samim s seboj in zaradi prevelikega intenzivnega razmišljanja nima pozornosti na svojih občutjih, čustvih, zaznavah… Če želite, da bo vaša komunikacija kvalitetna imamo za vas rešitev.

ANTISTRESNA KOMUNIKACIJA vam bo omogočila, da boste ponovno začutili svoje telo in se zavedali svojih občutkov. Pomagala vam bo pridobiti samozavedanje, stik s seboj, občutke notranje moči, jasnost misli in cilje. Skozi preproste vaje boste zaznavali telo, spoznavali center moči in smisel komunikacije v celostnem pogledu. S pomočjo refleksije izkušenj boste doživeli sebe na popolnoma drugačen način. Dobili boste odgovore, ki jih že dolgo iščete: večjo ozaveščenost, doživljanje in izkušnjo, ki jo boste lahko uporabili tako v poklicnem kot tudi v osebnem okolju.

OPIS

Čas izvedbe: 4 ure
Čas realizacije: 5 ur
Foto%201_Sas%CC%8Co%20Bizjak_edited.jpg

ANTISTRESNA KOMUNIKACIJA ZAJEMA:

 • USTVARJALNI PRISTOP: znanje, veščine, orodja

 • TERAPEVTSKI PRISTOP: transformacija, sprememba

 • SPROSTITVENE TEHNIKE 

 • OZAVEŠČANJE OPOLNOMOČENJE NA DELOVNEM MESTU: izboljšanje odnosov

 • KREATIVNE REŠITVE, KVALITETNA KOMUNIKACIJA

IZVEDBA

Pridobivanje novih znanj, veščin in orodij s pomočjo izkustvenega učenja

Diagnosticiranje problema - Pogovor in vzpostavljanje namere

Skozi pogovor udeleženci prepoznajo svoje probleme in težave v komunikaciji. Ker je delavnica senzibilna in zajema delo s telesom ter ozaveščanje, sta subtilnost in varnost prostora izvedbe zagotovljena. Postavili si bomo namero, kaj želimo skozi delavnico spoznati, se naučiti, kako dobiti idejo in rešitev za svoj izziv, kako ravnati v stresnih situacijah oz. kako komunicirati s seboj in z drugimi, da bo čimbolj prijazno in konstruktivno za vse vpletene. Sledi seznanitev z globljim zavedanjem lastnega telesa in občutkov, kjer se krepi moč in s tem realnejši čut za lastno telo, vodi v bolj izostren občutek za svoje življenje in sprejemanje pravih odločitev ter uporabo orodij na področju komuniciranja. Sledi preprosto aktivno delo.

SKLOP 1

Aktivacija -  Raziskovanje prostora, svoje notranjosti, odnosov in komunikacije z drugimi

 

Kinestetično gibanje in BODY-MIND Centering: Razvoj veščin skozi kinestetično učenje in metodo somatike omogoča udeležencem zavedanje, kaj zaznavamo, občutimo in kako dojamemo lastno komunikacijo v odnosu do sebe in do drugega. Odkrivali bomo svoj odnos do sebe, do drugih, do prostora in do življenja. Skozi gibanje in usmerjanje pozornosti bomo spoznavali svoj način komunikacije z drugimi, odnos do sebe in opazovali svoje reakcije v različnih nevsakdanjih situacijah. Tako bomo dobili veliko »aha« spoznanj. Vaje so sestavljene iz veščin vodenja in sledenja, sodelovanja v timu in komunikacije. Gre za izražanje sebe, gradnjo zaupanja, spoštovanja, uničevanje predsodkov, sprejemanje in razvoj samorefleksije.

 

Kreativne terapije omogočajo odkrivati in odpirati našo podzavest preko risanja, glasbe, plesa, dramske igre. Tako lahko dosežemo globoke čustvene plasti, ki se jim z racionalnim umom največkrat ne moremo približati. Izražanje skozi medij nam lahko izpostavi mnoge probleme, hkrati pa na celostni ravni ponudi rešitve. Prepoznavamo in ozaveščamo svoje vzorce, ki jih lahko potem zavestno spreminjamo. Kreativna izraznost omogoča večje zavedanje in večje delovanje pozornosti.

SKLOP 2

 Sprostitev

Delavnica sklene aktivni del z zvočno meditacijo, tibetanskimi skledami, šamanskim bobnom in gongi. Med meditacijo se naše telo umiri, zmanjša se hitrost dihanja in poraba kisika v krvi.  Sprostili bomo telo in obnovili svojo energijo. Dovolili bomo vsem občutkom, spoznanjem in izkušnjam, ki smo jih dobili na delavnici, da se povežejo in umestijo v neko smiselno celoto. Sproščeno telo je pogoj za kvalitetno komunikacijo.

SKLOP 3

Analiza, sinteza in integracija kreativnih rešitev

 

Sledi vodena diskusija in coaching, ki omogočata udeležencem, da se iz izkušnje neverbalne komunikacije naučijo ozaveščanja, zavedanja in transformacije skozi verbalno komunikacijo. Podelili bomo svoje izkušnje, spoznanja, in preučili, kako jih lahko uporabimo v vsakdanjem življenju zato, da bi bolje obvladovali stresne situacije. Ugotavljali bomo, kako bolje prisluhniti sebi in svojemu telesu, kako premagati svoje blokade in omejujoča prepričanja. Odkrivali bomo nove vidike komunikacije, kako lahko izboljšamo svoje odnose in komunikacijo in katera orodja ter tehnike nam pri tem lahko pomagajo. Tovrstna transformacija in sprememba pa vodi do večje učinkovitost na delovnem mestu.

 

Kaj boste z delavnico pridobili?

Čuječnost  

Opazovali boste svoje misli in občutke, začutili sebe, postali bolj ljubeči do sebe in do drugih, kar pozitivno vpliva na naše odnose. Čuječnost nam pomaga razvijati čustveno inteligenco in povečati samoregulacijo. Nauči nas, da sprejemamo sebe, situacije in druge. Ni napak, so samo izkušnje.

Razmišljanje izven okvirjev

Če hočemo dobiti nove, inovativne ideje in rešitve v svojem poslu ali v življenju, je pomembno, da smo prožni v razmišljanju in delovanju. Naši možgani so kot mišice. Če hočemo, da so prožni in kreativni, jih je potrebno trenirati. K temu pripomore ozaveščeno preprosto gibanje, ki omogoča pretočno telo. Spoznali boste moč izbire in s tem veliko priložnosti, ki vam jih ponuja zavestno delovanje. Prebudili boste svoje občutke, začutili sebe in stopili v stik s seboj, se sprostili.

Povezovanje in  zaupanje med udeleženci

Spoznavanje drugih in povezovanje z njimi na subtilni, človeški ravni. Delavnica vam bo omogočila vzpostavljanje medsebojnih vezi in  bližine. Bolj povezani pa tudi lažje sodelujemo in rešujemo vsakodnevne izzive.

SKLOP 4

Vsaka delavnica Antistresne komunikacije je unikatna in nam vedno da nekaj novega. Dobimo, kar najbolj potrebujemo. Zato si na začetku postavimo namero, kaj želimo preko te delavnice spoznati, izkusiti, doseči, dobiti odgovor…  Potovanje skozi vaje je kot pogled nase iz helikopterja in obenem iz same notranjosti našega srca. Tega ne moremo opisati z besedami, potrebno je doživeti. Privoščite si poučno, igrivo, ljubečo in nepozabno doživetje z nami.

UČINKI

 • Analiza stanja skozi neverbalno komunikacijo

 • Prepoznavanje problemov in njihova razrešitev

 • Transformacija

 • Ozaveščanje načinov sodelovanja posameznika

 • Razvijanje odzivov in prilagajanj

 • Razvoj osebnih in socialnih veščin

 • Povečanje odgovornosti do dela

 • Povečanje kreativnosti in motiviranosti

 • Sposobnost za ciljno usmerjeno komunikacijo

Izvajalke: Tina Valentan, Anja Bornšek, Mojca Kasjak, Vesna Kukič Knez, Saška Klemenčič

 

bottom of page