top of page
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija je bila izbrana na javnem razpisu za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020 - 2021« (JR CzK 2020- 2021)
 
https://czk.si/podprti_projekti/p-a-k-t-poslovna-art-kreativna-terapija/?fbclid=IwAR3QK9Et-X7VhrFWBFEf5oUuHRal6YUhatxaDv84J03FoiCxuhmIUuCCW74
Projekt je bil odobren v Sklopu A1 - SEME: Preveritev koncepta
Namen sklopa A1 je snovanje/testiranje podjetniške ideje pred vstopom na trg, s ciljem oblikovanja inovativnega izdelka, spodbujanje inovativnosti in novih idej v KKS podjetjih preko podpor za testiranja in izdelavo študije izvedljivosti inovativnih idej, konceptov in zasnov, pred dokončnim razvojem izdelka/ storitve, oz. pred vstopom na trg. Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 15.000 EUR na projekt. Projekti se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih obstoječih proizvodov, procesov ali storitev z visoko stopnjo inovativnosti in tržnim ali družbenim potencialom.

V sklopu aktivnosti v okviru projekta se izvajajo:
  • študije, raziskave izvedljivosti oz. testiranja trga,
  • priprava in izvedba poslovnega načrta,
  • izdelava in testiranje storitve za pridobitev možnosti in referenc za komercializacijo,
  • sodelovanje z mentorjem,
  • primerjava dejanske izvedbe ideje z načrtovano izvedbo po terminskem načrtu.
bottom of page