top of page
pregoreli ?
Sedeče telo in zablokiran um ne omogočata vrhunskih rezultatov, zato je potrebno ozavestiti pomen pretočnega telesa (open body), kreativnega razmišljanja (creative mind) in usklajenega delovanja tako pri posamezniku kot v skupini. Neverbalna komunikacija širi in poglablja polje uvida v lastno, notranjo resnico in omogoča kvalitetnejše prepoznavanje obstoječega delovanja. Prepoznava kvalitete delovanja med ljudmi, skladnosti, ujemanja, njihove interakcije ali pa neujemanja, neskladnosti, napetosti, konflikte in nesporazume.
Slika%201_edited.jpg

PREGORELI  ?

Dotik, gib in kretnja so načini izražanja sebe in sporazumevanja med ljudmi, hkrati pa nam odpirajo
tudi novo zavedanje o sebi, svojem obnašanju in odnosu do sebe, do drugih in do življenja nasploh.
Življenje je gibanje. Preko zaznav vzpostavljamo svoj stik s svetom in ga spreminjamo. Ideje zaživijo
šele, ko jih spravimo v gibanje, v akcijo. Naše telo zaznava na različne načine, pri čemer skozi vrsto čutov preko senzorjev dobiva informacije, skozi refleksijo pa nato svoja občutja in spoznanja tudi ozaveščamo.
Ozaveščanje utelešene izkušnje je izhodišče za somatsko izkušnjo, ki jo imenujemo samozavedanje. Da bi se ponovno povezali z energijo in njeno vitalnostjo, smo vzpostavili integrativni pristop za zaposlene  v podjetjih, kjer vzpostavljamo inteligenco telesnega procesa.
ZAKAJ TERAPIJA? ZAKAJ GIBANJE?

GIBANJE OMOGOČA TRANSFORMACIJO - SPREMEMBO.

Gibanje je terapevtsko, saj povezuje več možganskih funkcij. Ko se gibamo se  v možganih vzpostavi integralna funkcija, ki vzpostavlja nove nevronske povezave in posledično temu se vzpostavlja večja kreativnost in produktivnost razmišljanja. Terapija z umetniškimi pristopi in sprostitvenimi tehnikami deluje transformativno, kar pomeni, da se stari vzorci delovanja spremenijo v nove, boljše mehanizme delovanja.
ŽIVLJENJE JE GIBANJE!
 
Foto_Sas%CC%8Co%20Bizjak_edited.jpg
Storitev, ki združuje ZNANJE, METODE, ORODJA in VEŠČINE.
 

p.  a. k.  t.

poslovna      Art        kreativna      Terapija
Ekipa vrhunskih strokovnjakinj ponuja USTVARJALNI PRISTOP, TERAPEVTSKE METODE in SPROSTITVENE TEHNIKE ter omogoča ozaveščanje na holistični, celoviti ravni človeškega delovanja z namenom BOLJŠE KOMUNIKACIJE in UČINKOVITOSTI dela zaposlenih v podjetju.
                         služi kot vodnik za zaposlene v podjetjih, ki želijo nenehno izboljševati in povečevati svojo učinkovitost in storilnost. Ponuja znanje, orodja in veščine. Osredotoča se na ljudi in sinergijo med njimi ter na njihovo celovito delovanje. Če so zaposleni zadovoljni, izpolnjeni, ozaveščeni, ustvarjalni in opolnomočeni, potem je tudi atmosfera v podjetju pozitivna
in kreativna.

p.  a. k.  t.

 TELO

 UM

 DELOVANJE

Za dolgoročen uspeh podjetja mora le-to »početi prave stvari na pravi način« oziroma biti produktivno, učinkovito in storilno uspešno.  Zato postaja skrb za zaposlene zmeraj pomembnejša.
Opolnomočenje, ustvarjalnost, zaupanje, protistresna komunikacija, skupinska povezanost  in pretočno  telo omogočajo večji pretok dela, posledično pa se poveča storilnost in učinkovitost zaposlenih.
 VEČJA STORILNOST
BOLJŠI
ODNOSI
 VEČJA UČINKOVITOST
BOLJŠI
REZULTATI
KAKO TO DOSEŽEMO?
 

Diagnosticiranje problema in integralni pristop:
- NEVERBALNA KOMUNIKACIJA: Pretočno telo (kinestetika, Body-Mind
  Centering®, kreativne terapije),
- UTELEŠEN COACHING in SPROSTITVENE TEHNIKE,
- KREATIVNE REŠITVE: analiza in sinteza.

CILJ: OPOLNOMOČENJE

Rezultati in učinki projekta:
 
izboljšanje sposobnosti zaposlenih za interakcijo s skupino
razvijanje odzivov na prilagajanje
povečanje samozavesti in samospoštovanja
izboljšanje kognitivnih sposobnosti

zavedanje avtentičnosti
pridobivanje govornih sposobnosti
izboljšanje kakovosti dela
razvoj osebnih in socialnih veščin

 

 
 
Z globljim zavedanjem lastnega telesa in občutkov se krepi moč in s tem realnejši čut za lastno telo, kar vodi v bolj izostren občutek za svoje življenje in sprejemanje pravih odločitev.

Opolnomočenje na delovnem mestu je proces nudenja znanja, informacij in veščin zaposlenim, ki omogoča, da zaposleni sprejemajo avtonomne odločitve in zanje tudi odgovarjajo. Spada med ključne naloge menedžmenta, ki zaposlenim nudi vse potrebne informacije za delo, jasno opredelitev ciljev, prenos avtoritete in razlago omejitve odgovornosti, kar zaposlene posledično spodbuja k večji učinkovitosti pri delu ter jim omogoča prevzemanje odgovornosti za njihovo lastno delo.
 
 
 
 
 
 
 
                                   

 
Zavedanje telesnosti ne izhaja iz uma, temveč iz občutenja lastnega telesa, zavedanja njegove energije, giba katerega narediš, svojega občutenja v telesu. Zavedanje, občutenje lastnega  telesa in diha je osnova fizičnega obstoja in delovanja na vseh nivojih.Celostno sprejemanje svojega telesa pomeni sprejemanje sebe in drugih.

Čuječnost in opolnomočenje so mehke vsebine med zaposlenimi, ki tvorijo temeljno verigo kvalitetnih medsebojnih odnosov v delovnem okolju.

p.  a. k.  t.

Poslovna Art Kreativna Terapija omogoča spremembo,  transformacijo  in ozaveščanje posameznika kot skupine na holistični, celoviti ravni človeškega delovanja z namenom večje učinkovitosti dela in storilnosti.

bottom of page