top of page

p.  a. k.  t.

STROKOVNA EKIPA
 
Mojca  Kasjak
 
Mag. Anja Bornšek
 
Tina Valentan
 
Vesna Kukič Knez – Amai
 
Mag. Saška Klemenčič
 
mojca
anja
tina
vesna
saskaaa
Strokovna ekipa je sestavljena iz:
- področja sodobne gibalne plesne umetnosti,  pedagoškega in andragoškega področja, terapevtskega področja, coachinga
- področja marketinga
 
MOJCA KASJAK vodja projekta, izvaja KREATIVNE TERAPIJE in RAVNOVESJE TELESA

Mojca Kasjak je plesalka, koreografinja, plesna pedagoginja, izvršna producentka, umetniška in programska vodja festivala Platforme sodobnega plesa. Po formalni izobrazbi je profesorica geografije in sociologije, po poklicu pa samostojna ustvarjalka na področju kulture. Kot štipendistka Ministrstva za kulturo je opravila specializacijo na London Contemporary Dance School v Veliki Britaniji, kjer je pridobila mednarodni certifikat za koreografijo in ples. Je avtorica mnogih avtorskih projektov in plesnih predstav ter dobitnica posameznih nagrad. Leta 2017 je ustanovila Zavod za sodobno plesno umetnost, kreativnost in umetnost bivanja MOJA KREACIJA, Maribor. Njeno ustvarjalno, pedagoško in producentsko delo je tesno povezano z mladimi, s katerimi je ustvarila več otroških in mladinskih plesnih predstav. Sodelovala je tudi pri oblikovanju programa nacionalnih smernic za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju pri Zavodu RS za šolstvo, v strokovni komisiji pri projektu Institucionalizacija sodobnega plesa na Ministrstvu za kulturo in pri ustanovitvi Centra sodobnih plesnih umetnosti. Trenutno opravlja magistrski študij Pomoč z umetnostjo na Univerzi v Ljubljani. Letos je tudi državna selektorica pri Javnem skladu za kulturne dejavnosti (JSKD).
Kreativne terapije vsebujejo igrivost in ustvarjalnost ter razvijajo in ozaveščajo notranji odnos do problema. Zaposleni v podjetjih so velikokrat preveč vpeti v svoje delovne obveznosti in pod stresom, pri čemer se poruši ravnovesje med umom in intuicijo. Ko um prevzame vajeti, pride v telesu do blokade ustvarjalnega procesa. Kreativne terapije omogočajo odkrivati in odpirati našo podzavest preko risanja, glasbe, plesa in dramske igre. Tako lahko dosežemo globoke čustvene plasti, ki se jim z racionalnim umom največkrat ne moremo približati. Izražanje skozi omenjen medij lahko osvetli mnoge probleme, hkrati pa na celostni ravni ponudi rešitve.
Gre za strokovno voden proces, kjer posameznik pride v stik s samim s seboj in s svojo avtentičnostjo s pomočjo ustvarjalnega pristopa. Zgodi se močna povezava na relaciji telo-misli-čustva-delovanje.

Ravnovesje telesa za dvig delovne storilnosti
Sklop polurnih vaj, ki jih zaposleni naredijo na svojem delovnem mestu. To so vaje, ki prebudijo telo:
raztezne vaje,
dihalne vaje,
vaje za prizemljitev,
vaje za boljši pretok telesa in za dvig vitalne energije (kundalini joga),
vaje za boljše počutje.
Cilj je pretočno telo in večja storilnost zaposlenih ter boljše počutje na delovnem mestu. Vadba lahko poteka online.
 
 

mag. ANJA BORNŠEK, izvaja somatsko metodo  Body-Mind Centering®

Anja Bornšek je magistra sodobno plesne pedagogike, plesalka in pedagoginja z mednarodnimi referencami, samostojna ustvarjalka na področju kulture. Diplomirala je iz sodobnega plesa na Salzburški plesni akademiji SEAD (2007), nato nadaljevala z dvoletnim študijem somatske metode Body-Mind Centering, kjer si je pridobila naziv “Somatic Movement Educator” in nato leta 2014 uspešno zaključila še magistrski študij pedagogike sodobnega plesa na Frankfurtski univerzi HfMDK. Zanimajo jo načini uglaševanja prisotnosti in raznovrstnost artikulacij odnosa, ki vznika med zaznavo in re-akcijo. Raziskuje možen preplet kompozicije, fizičnosti in komunikacijskega potenciala, ki izvira iz izkustveno gibalnih raziskav. Poučuje pretežno skozi spekter izkustvene anatomije in improvizacijskih metodologij. Zadnjih 5 let tudi razvija in poučuje format za publiko imenovan Physical Introduction, skozi katerega raziskuje način bolj zavestne povezave med telesnostjo in percepcijo, ter s tem intimnejše relacije med umetniškim delom in gledalcem.

Body-Mind Centering® (BMC) je izkustvena metoda razvijanja telesne, mentalne in gibalne čuječnosti, ki nam omogoča, da se poglobimo globoko v telo in se skozi čutenje uglasimo z lastno organsko pokrajino, kompleksnostjo in neprecenljivo inteligenco, ki je temelj našega telesnega bivanja. Našo pozornost vodi v različna tkiva in telesne sisteme (kosti, mišice, organi, tekočine, živčni sistem, vezivna tkiva ipd.), kjer skozi uporabo različnih metod, kot so dotik, dih, gib, informacije iz anatomije in fiziologije, poglabljamo svoje utelešeno razumevanje specifičnih prisotnosti teh organskih struktur v nas. Ob prebujanju stika s senzornim telesom in delovanjem iz mesta utelešene čuječnosti širimo dimenzije razumevanja, vitalnosti, senzibilnosti, podpore, izraznosti ter bogatimo lasten gibalni-miselni-relacijski-emocionalni potencial. Namen delavnice je razvijanje potenciala čutenja ter odkrivanje različnih kvalitet bivanja in podpore, ki vznikne, ko smo v stiku s svojim notranjim telesom. Širi razpon našega zavedanja in svobodne volje.


 
 
 
 
 

Tina Valentan, izvaja kinestetično gibanje

Tina Valentan je samostojna ustvarjalka na področju kulture, plesalka, koreografinja, performerka in plesna pedagoginja. Leta 2007 je pridobila naziv Bachelor of Dance, na School for New Dance Development v Amsterdamu. Skozi poglobljeno somatsko raziskovanje razvija ustvarjalne principe, s katerimi notranje vzgibe prenaša v kompleksne asociativne, abstraktne gibalne materiale. S svojo zrelo telesno inteligenco vidno doprinaša k številnim plesnim predstavam priznanih slovenskih koreografov. Stik z  vzgojno – izobraževalnimi pobudami že vrsto let ohranja preko JSKD-ja, kot regijska selektorica, v zadnjih dveh letih pa v okviru projekta SKUM. Zanima jo nabiranje znanj za aktiviranje samozdravitvenih sposobnosti telesa in odkrivanje skritih potencialov širše zavesti. Je prejemnica nagrade Ksenije Hribar 2017 za plesalko/performerko. Več na: Tina Valentan | koreografski imenik

Razvoj veščin s pomočjo kinestetičnega gibanja omogoča udeležencem zavedanje, kaj zaznavamo, občutimo in dojemamo skozi svoje gibanje. Dotik, gib, kretnja so kinestetični načini izražanja sebe in sporazumevanja med ljudmi, odpirajo pa nam novo zavedanje o sebi, o svojem obnašanju in odnosu do sebe, do drugih in do življenja nasploh. Življenje je gibanje. Preko kinestetike vzpostavljamo svoj stik s svetom in ga spreminjamo. Ideje zaživijo šele, ko jih spravimo v gibanje, v akcijo. Neverbalna komunikacija teles razkrije marsikaj in pove več kot verbalna komunikacija.


 
 
 
 

Vesna Kukič Knez – Amai
izvaja zvočne in sprostitvene tehnike (šamanski boben, tibetanske posode, gongi, meditacija)
 
Učenka Gong Mojstra Dona Conreauxa iz ZDA in Mojce Malek, raziskovalka holističnega zvoka, zvočne terapije; skupinske in individualne, meditacije. Plesna pedagoginja, plesalka, izvajalka delavnic Magija giba. Avtorska plesna predstava Razpiram krila 2018/2019. Pesnica: izdala dve knjigi Teci, Amai, teci, 2015 in Razpiram krila, 2019. Ljubiteljica narave in življenja samega.

Zvočne delavnice in sprostitvene tehnike sproščajo notranjo napetost. Uporabljajo se za zdravljenje zvišanega krvnega pritiska, migren in drugih vrst glavobolov. Med meditacijo se naše telo umiri, zmanjša se hitrost dihanja in porabe kisika v krvi, zniža pa se tudi količina mlečne kisline v krvi, saj se le-ta med stresom v telesu poveča. Šamani pravijo, da obstajata le dva vzroka za vse naše težave: ali je nečesa premalo ali pa je nečesa preveč. Boben je glavni instrument, ki ga šaman uporablja skozi dimenzije. Globok ritmični ton šamanskega bobna preglasi misli. Zvočne terapije spodbujajo delovanje žlez, odstranjujejo blokade, posledično pa se vzpostavi boljši energetski pretok, usklajuje in spodbuja se delovanje hipofize in epifize, um se umiri.
Nobenega problema ne moremo rešiti na stopnji zavesti, na kateri je do njega prišlo. Dvigniti se na višjo raven zavesti pomeni dvigniti raven ozaveščenosti in poiskati kreativne rešitve.


 
 
 
 
 
mag. Saška Klemenčič, izvaja coaching metodo svetovanja
 
Je univ. dipl. pedagoginja in magistra andragogike, NLP – mojster praktik z mednarodnim certifikatom INLPTA in NLP COACH. Samostojna podjetnica. Specializirana je za Selfmanagement in mehke veščine. Že 20 let izvaja usposabljanja za podjetja in 15 let coachinge. Usposabljala je vodje, direktorje, zaposlene, prodajnike, fizične osebe in vrhunske športne plesalce (Andrej Škufca, par Batagelj, Damir Halužan). Bila je tudi predavateljica na Upravni akademiji Ministrstva za javno upravo. Sodelovala je tudi v različnih projektih kot so VKO, ASI, UŽU, Modro jabolko, Promocija zdravja itd. Zadnja leta kot samostojna podjetnica razvija svoje unikatne programe. Usmerjena je v učinkovitost in v konkretno uporabnost znanj. Izvaja samorefleksijo in razne tehnike kreativnega razmišljanja.

Coaching je metoda svetovanja, ki pomaga posameznikom in podjetjem, da bolje razumejo sebe in druge, izpopolnjujejo svojo prakso in razvijajo veščine. Pomaga jim definirati cilje in odstraniti morebitne ovire na poti do njih. Značilnost coachinga je v tem, da vodi ljudi v samorefleksijo, kjer najdejo sami v sebi odgovore zase. S pomočjo coaching vprašanja in drugih tehnik kreativnosti jim ta metoda pomaga do novih uvidov, idej. Cilj je razumeti svoje življenjske situacije, medosebne odnose, in se učiti iz izkušenj, skozi samorefleksijo spoznavati sebe in svoje doživljanje, svoja hotenja in prepričanja. Coaching pomaga pri soočanju s svojimi sencami, šibkostmi, ovirami in negativnimi čustvi. Pokaže drugo perspektivo. Pomaga definirati cilje, razviti ideje, postaviti načrte in strategije. Cilj je poiskati stik s seboj, notranjimi viri moči in prevzeti odgovornost v življenju. Tehnika tudi ozavešča o različnih možnostih izbire.
Skozi metodo coachinga udeleženci avtomatsko urijo svoje veščine kot so: odprtost za učenje, fleksibilnost, empatija, poslušanje sebe in drugih, asertivnost, proaktivnost, ciljna usmerjenost.


 
 
 
mag. Mia Miše je zadolžena za marketing in komunikacijo s podjetji
Je poslovna svetovalka, profesorica, specialistka na področju marketinga, trženja in odnosov z javnostmi, organiziranja in upravljanja. Deluje na področju prodaje in odnosov z javnostmi. Je direktorica podjetja Polutke d.o.o. Njen pristop do podjetij in organizacij temelji na dobro pripravljenih vsebinah, predstavitvenih materialih in predvsem osebnem pristopu. Mia je skozi dolgoletne izkušnje vzpostavila veliko osebnih stikov s pristojnimi in odgovornimi osebami v mnogih organizacijah ter je vešča v navezovanju profesionalnih odnosov. Njeno preteklo sodelovanje z raznimi ponudniki mehkih vsebin izobraževanja ji omogoča spremljanje in prepoznavanje njihovihpotreb po dodatnih vsebinah ter ustreznost vključitve storitve v njihovo ponudbo.
bottom of page