top of page

TEAM BUILDING

nova oblika skupinskega povezovanja - Utelešena izkušnja doživetja

Čas izvedbe: min 5 ur / max 8 ur
Čas realizacije: min 6 ur/ max 9 ur

TEMA:  Komunikacija

 • INOVATIVNI PRISTOP

 • USTVARJALNI PRISTOP: znanje, veščine, orodja

 • TERAPEVTSKI PRISTOP: transformacija, sprememba

 • SPROSTITVENE TEHNIKE

 • OZAVEŠČANJE SKUPINSKIH DINAMIK

 • POVEZOVANJE

 • KREATIVNE REŠITVE DELOVANJA SKUPINE

 • ZDRAVO GIBANJE IN ZABAVO

TEAM BUILDING ZAJEMA

Anchor 1

Nova oblika skupinskega povezovanja - Utelešena izkušnja doživetja presega klasični 'team building' ali 'coaching', saj vzpostavlja nove, inovativne pristope razmišljanja in (so)delovanja v podjetniškem okolju. Projekt združuje vrhunske ustvarjalke ter obeta prodornejši in uspešnejši pristop reševanja vseprisotne izgorelosti. Zmanjšuje bolniško odsotnost, služi kot dodana vrednost, daje prednost pretočnemu telesu in vzpostavlja kreativno atmosfero delovanja med zaposlenimi. Kinestetično gibanje, BODY – MIND Centering®, kreativne in sprostitvene terapije ter coaching  s skupno sinergijo in celostnim pristopom omogočajo razvoj veščin za zaposlene v podjetjih.
 

OPIS

IZVEDBA

Diagnosticiranje problema – Sistemska postavitev
Aktivacija -  Raziskovanje prostora, svoje notranjosti, odnosov in komunikacije z drugimi in  skupinske dinamike

 

Kinestetično gibanje: razvoj veščin s pomočjo kinestetičnega zaznavanja
 

Somatski pristop s pomočjo utelešene čuječnosti z metodo Body - Mind Centering® (BMC)
 

Kreativne terapije: kreativni gib v povezavi z različnimi oblikami umetniškega ustvarjanja (izražanje s pomočjo glasbe, drame, plesa, risanja)


1.Sprostitev: zvočna relaksacija in meditacija
2. Coaching: samorefleksija, analiza, sinteza,  integracija kreativnih rešitev

Kaj boste z inovativnim team buildingom pridobili?
 

Povezovanje tima in gradnja zaupanja med udeleženci – Spoznavanje drugih in povezovanje z njimi na subtilni, človeški ravni. Vzpostavljanje medsebojne vezi, bližine, ki je v pisarni ne moremo vzpostaviti. Bolj povezani lažje sodelujemo in rešujemo vsakodnevne izzive. Potovanje skozi vaje je kot pogled nase iz helikopterja in obenem iz same notranjosti našega srca. Tega ne moremo opisati z besedami, potrebno je doživeti.
 

Izboljšanje skupinske dinamike –  Spoznali boste moč izbire in s tem veliko priložnosti, ki vam jih ponuja zavestno delovanje. Prebudili boste svoje občutke, začutili sebe in stopili v stik s seboj, se sprostili, hkrati pa svoje sodelavce doživeli na drugačen način.
Čaka vas zanimiva, nenavadna, zavestno občutena izkušnja. Največ boste pridobili, če boste željni raziskovanja sebe, pripravljeni na izzive, na igrivost, odprti za novo in pozitivno naravnani. Privoščite si poučno, igrivo, ljubečo in nepozabno doživetje z nami.

 

 • Prepoznavanje problemov in njihova razrešitev.

 • Prepoznavanje vlog (vodenje, sledenje, pričevanje).

 • Razvijanje odzivov in prilagajanj.

 • Transformacija.

 • Razvoj osebnih in socialnih veščin.

 • Povečanje odgovornosti do dela.

 • Povečanje kreativnosti in motiviranosti.

 • Razvijanje odzivov in prilagajanj.

 • Izboljšanje sposobnosti posameznika za interakcijo s skupino.

 • Ozaveščanje načinov sodelovanja posameznika z drugimi.

 • Ozaveščanje načinov sodelovanja skupine.

 • Ozaveščanje kvalitetne komunikacije za skupno dobro.

 • Izboljšanje skupinske dinamike


Izvajalke: Tina Valentan, Anja Bornšek, Mojca Kasjak,

                Vesna Kukič Knez, Saška Klemenčič

UČINKI

bottom of page